RoРуEn

codreanca 18

176x250px banner_web_RenaissanceStar2018

foxtrot de_iarna_18_logo

Codreanca web page

codre web logo

Informaţia despre activitatea Clubului Sportiv de DansCodreancaîn anul 2014

În 2014 CSD „Codreanca” a desfăşurat

- Campionatul Mondial Tineret Standard (11.10.2014)

- competiţie internaţională –”Chișinău Open 2012” în perioada 11 -12.10.2014;

- Campionatul Republicii Moldova la dans sportiv;

- Campionatul Republicii Moldova la dans modern;

- 3 competiţii republicane la dans sportiv;

- cantonamente de pregătire a dansatorilor.

În 2014 CSD „Codreanca” a participat la

- 1 1 Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene la dans sportiv și dans modern în

Cehia, Austria, China, Rusia, Letonia, Spania, Danemarca, Germania, Italia,

Moldova;

- 15 de competiţii internaţionale în Belarus, Ucraina, Germania, Polonia, Bulgaria,

Austria, România, Cehia, Slovacia.

În 2014 membrii CSD „Codreanca” au cucerit la Campionate şi Cupe Mondiale şi

Europene:

- la dans sportiv: 1 medalie de argint, 2 medalii de bronz;


Informaţia despre activitatea Clubului Sportiv de DansCodreancaîn anul 2013


În 2013 CSD „Codreanca” a desfăşurat

- Campionatul European Tineret 10 Dansuri (27.04.2013)

- competiţie internaţională – „Codreanca 2013” în perioada 27-28.04.2013;

Campionatul Republicii Moldova la dans sportiv;

- Campionatul Republicii Moldova la dans modern;

- 3 competiţii republicane la dans sportiv;

- cantonamente de pregătire a dansatorilor.

În 2013 CSD „Codreanca” a participat la

- JOCURILE MONDIALE în or. Cali, Columbia;

- 17 Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene la dans sportiv și dans modern în

Germania, Ucraina, Austria, Spania, Belgia, China, România, Letonia, Italia,

Rusia, Olanda, Danemarca, Ungaria, Cehia, Moldova;

- 26 de competiţii internaţionale în Ucraina, Belarus, Rusia, Italia, Spania,

Germania, Bulgaria, Slovacia, România, Cehia, Polonia, Austria.

În 2013 membrii CSD „Codreanca” au cucerit la Campionate şi Cupe Mondiale şi

Europene

- la dans sportiv: 1 medalie de aur, 1 medalie de argint, 1 medalie de bronz;

- la JOCURILE MONDIALE: 1 medalie de aur


Informaţia despre activitatea Clubului Sportiv de DansCodreancaîn anul 2012.


În 2012 CSD „Codreanca” a desfăşurat

- Campionatul European Tineret Standard (28.04.2012)

- 2 competiţii internaţionale – „Codreanca 2012” în perioada 28-29.04.2012 și

Chișinău Open 2012” în perioada 13-14.10.2012;

- Campionatul Republicii Moldova la dans sportiv;

- Campionatul Republicii Moldova la dans modern;

- 2 competiţii republicane la dans sportiv;

- cantonamente de pregătire a dansatorilor.

În 2012 CSD „Codreanca” a participat la

- 17 Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene la dans sportiv în Austria,

Australia, China, Rusia, Ungaria, Letonia, Danemarca, Spania, Germania,

Slovenia, Ucraina, Moldova;

- 22 de competiţii internaţionale în Belarus, Ucraina, Germania, Grecia, Polonia,

Italia, Slovenia, Bulgaria, Austria.

În 2012 membrii CSD „Codreanca” au cucerit la Campionate şi Cupe Mondiale şi

Europene

- la dans sportiv: 2 medalii de bronz;

 

Declaraţie financiară 2014

I.            Rapoartele financiare

1.1.         La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

1.2.         În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

II.         Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat.

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

1980187

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

1980187

 

 

 

 

Total pe 1.1.

1980187

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

13960

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

13960

 

 

Total pe 1.2

13960


 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

329000

 

 

 

 

Total pe 1.3.

329000

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.5.

 

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

Total pe 2.1.

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

Total pe 2.2.

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total pe 2.3.

 

Total pe II.

 

Total surse

2323147

 


 

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

 

I.            Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate.

Tabelul 2.

(MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu desti-naţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În sco-puri ge-nerale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

 

 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

1980187

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

13960

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

329000

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 


 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

 

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

 

2323147

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.

Tabelul 3

(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

 

 

 

 

2031706

Consumabile

 

 

 

 

8100

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

383378

Echipament

 

 

 

 

14681

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

1625547

Alte cheltuieli (specificaţi)

Taxe, impozite, serv.comunale, serv. hoteliere

 

 

 

 

 

2. Cheltuieli generale şi administrative total,

inclusiv:

 

 

 

 

291441

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

 

 

33100

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

80941

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

210500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

2323147

 


 

Declaraţie financiară 2013

III.      Rapoartele financiare

3.1.         La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

3.2.         În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

IV.     Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat.

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

1878206

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

1878206

 

 

 

 

Total pe 1.1.

1878206

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

37500

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

37500

 

 

Total pe 1.2

37500


 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

572225

 

 

 

 

Total pe 1.3.

572225

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.5.

 

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

Total pe 2.1.

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

Total pe 2.2.

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total pe 2.3.

 

Total pe II.

 

Total surse

2487931

 


 

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

 

II.          Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate.

Tabelul 2.

(MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu desti-naţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În sco-puri ge-nerale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

 

 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

1878206

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

37500

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

572225

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 


 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

 

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

 

2487931

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.

Tabelul 3

(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

 

 

 

 

2164500

Consumabile

 

 

 

 

5000

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

309008

Echipament

 

 

 

 

26800

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

1220778

Alte cheltuieli (specificaţi)

Taxe, impozite, serv.comunale, serv. hoteliere

 

 

 

 

602914

2. Cheltuieli generale şi administrative total,

inclusiv:

 

 

 

 

323431

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

38192

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

285239

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

2487931

 


 

Declaraţie financiară 2012

V.        Rapoartele financiare

5.1.         La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

5.2.         În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

VI.     Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat.

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

1660232

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

1660232

 

 

 

 

Total pe 1.1.

1660232

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

32985

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

32985

 

 

Total pe 1.2

32985


 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

505766

 

 

 

 

Total pe 1.3.

505766

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.5.

 

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

Total pe 2.1.

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

Total pe 2.2.

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total pe 2.3.

 

Total pe II.

 

Total surse

2198983

 


 

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

 

III.       Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate.

Tabelul 2.

(MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu desti-naţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În sco-puri ge-nerale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

 

 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

1660232

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

32985

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

505766

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 


 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

 

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

 

2198983

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.

Tabelul 3

(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

 

 

 

 

1913115

Consumabile

 

 

 

 

5070

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

339269

Echipament

 

 

 

 

24117

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

1128738

Alte cheltuieli (specificaţi)

Taxe, impozite, serv.comunale, serv. hoteliere

 

 

 

 

415921

2. Cheltuieli generale şi administrative total,

inclusiv:

 

 

 

 

285868

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

41933

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

243935

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

2198983

 

 

obiavlenie 4

nabor ru 1

Яндекс.Метрика