RoРуEn

codreanca 18

176x250px banner_web_RenaissanceStar2018

foxtrot de_iarna_18_logo

Codreanca web page

codre web logo

Informaţia despre activitatea Federaţiei Dansului Sportiv din Moldova
în anul 2014.
În 2014 FDSM a desfăşurat
- Campionatul Mondial Tineret Standard (11.10.2014)
- Competiţie internaţională –”Chișinău Open 2012” în perioada 11-12.10.2014;
- Campionatul Republicii Moldova la dans sportiv;
- Campionatul Republicii Moldova la dans modern;
- 9 competiţii republicane la dans sportiv și dans modern;
- cantonamente de pregătire a dansatorilor.
În 2014 FDSM a participat la
- 15 Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene la dans sportiv și dans modern
în Cehia, Austria, China, Rusia, Letonia, Spania, Danemarca, Germania, Italia,
Moldova;
- 15 de competiţii internaţionale în Belarus, Ucraina, Germania, Polonia,
Bulgaria, Austria, România, Cehia, Slovacia.
În 2014 membrii FDSM au cucerit la Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene
- la dans sportiv: 1 medalie de argint, 2 medalii de bronz;
-
la dans modern: 3 medalii de aur și 1 medalie de bronz;

 

Informaţia despre activitatea Federaţiei Dansului Sportiv din Moldova
în anul 2013.
În 2013 FDSM a desfăşurat
- Campionatul European Tineret 10 Dansuri (27.04.2013)
- competiţie internaţională – „Codreanca 2013” în perioada 27-28.04.2013;
Campionatul Republicii Moldova la dans sportiv;
- Campionatul Republicii Moldova la dans modern;
- 8 competiţii republicane la dans sportiv și dans modern;
- cantonamente de pregătire a dansatorilor.
În 2013 FDSM a participat la
JOCURILE MONDIALE în or. Cali, Columbia;
- 19 Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene la dans sportiv și dans modern
în Germania, Ucraina, Austria, Spania, Belgia, China, România, Letonia, Italia,
Rusia, Olanda, Danemarca, Ungaria, Cehia, Moldova;
- 26 de competiţii internaţionale în Ucraina, Belarus, Rusia, Italia, Spania,
Germania, Bulgaria, Slovacia, România, Cehia, Polonia, Austria.
În 2013 FDSM a obţinut la Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene
- la dans sportiv: 1 medalie de aur, 1 medalie de argint, 1 medalie de bronz;
- la JOCURILE MONDIALE: 1 medalie de aur
- la dans modern: 1 medalie de aur;

 

Informaţia despre activitatea Federaţiei Dansului Sportiv din Moldova
în anul 2012.
În 2012 FDSM a desfăşurat
- Campionatul European Tineret Standard (28.04.2012)
- 2 competiţii internaţionale – „Codreanca 2012” în perioada 28-29.04.2012 și
Chișinău Open 2012” în perioada 13-14.10.2012;
- Campionatul Republicii Moldova la dans sportiv;
- Campionatul Republicii Moldova la dans modern;
- 9 competiţii republicane la dans sportiv și dans modern;
- cantonamente de pregătire a dansatorilor.
În 2012 FDSM a participat la
- 19 Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene la dans sportiv și dans modern
în Austria, Australia, China, Rusia, Ungaria, Letonia, Danemarca, Spania,
Germania, Slovenia, Ucraina, Moldova;
- 22 de competiţii internaţionale în Belarus, Ucraina, Germania, Grecia, Polonia,
Italia, Slovenia, Bulgaria, Austria.
În 2012 membrii FDSM au cucerit la Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene
- la dans sportiv: 2 medalii de bronz;
- la dans modern: 1 medalie de aur și 3 de bronz;

 

 

Declaraţie financiară 2014

I.            Rapoartele financiare

1.1.         La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

1.2.         În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

II.         Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat.

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

307482

 

 

 

 

Total pe 1.1.

307482

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

98000

 

 

Total pe 1.2

98000


 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

201165

 

 

 

 

Total pe 1.3.

201165

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.5.

 

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

Total pe 2.1.

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

Total pe 2.2.

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total pe 2.3.

 

Total pe II.

 

Total surse

606647

 


 

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

 

I.            Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate.

Tabelul 2.

(MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu desti-naţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În sco-puri ge-nerale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

 

 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

307482

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

98000

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

201165

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 


 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

 

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

 

606647

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.

Tabelul 3

(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

 

 

 

 

 

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

26800

Alte cheltuieli (specificaţi)

organizarea competițiilor,

cotizații la WDSF

 

 

 

 

546747

2. Cheltuieli generale şi administrative total,

inclusiv:

 

 

 

 

 

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

 

33100

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

606647

 


 

Declaraţie financiară 2013

III.      Rapoartele financiare

3.1.         La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

3.2.         În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

IV.     Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat.

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

380400

 

 

 

 

Total pe 1.1.

380400

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

82256

 

 

Total pe 1.2

82256


 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

203228

 

 

 

 

Total pe 1.3.

203228

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.5.

 

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

Total pe 2.1.

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

Total pe 2.2.

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total pe 2.3.

 

Total pe II.

 

Total surse

665884

 


 

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

 

II.         Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate.

Tabelul 2.

(MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu desti-naţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În sco-puri ge-nerale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

 

 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

380400

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

82256

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

203228

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 


 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

 

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

 

665884

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.

Tabelul 3

(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

 

 

 

 

 

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

249307

Alte cheltuieli (specificaţi)

organizarea competițiilor,

cotizații la WDSF

 

 

 

 

374753

2. Cheltuieli generale şi administrative total,

inclusiv:

 

 

 

 

 

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

 

341824

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

665884

 


 

Declaraţie financiară 2012

V.        Rapoartele financiare

5.1.         La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare întocmite de către organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

5.2.         În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.

VI.     Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat.

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

99500

 

 

 

 

Total pe 1.1.

99500

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

 

Total pe 1.2

 


 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

7568

 

 

 

 

Total pe 1.3.

7568

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

Total pe 1.5.

 

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

Total pe 2.1.

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

Total pe 2.2.

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total pe 2.3.

 

Total pe II.

 

Total surse

107068

 


 

Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

 

III.      Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate.

Tabelul 2.

(MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu desti-naţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În sco-puri ge-nerale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

 

 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

99500

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

 

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

7568

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 


 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

 

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

 

107068

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3.

Tabelul 3

(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

 

 

 

 

 

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

36368

Alte cheltuieli (specificaţi)

organizarea competițiilor,

cotizații la WDSF

 

 

 

 

65700

2. Cheltuieli generale şi administrative total,

inclusiv:

 

 

 

 

 

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

 

5000

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

107068


 

 

obiavlenie 4

nabor ru 1

Яндекс.Метрика